Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM
Số hiệu: 216/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 03/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Tp.HCM
Số hiệu: 156/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 19/08/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 40.422.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh (14 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 62.963.405 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất
 • 81.937.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  3 Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 335.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 4 năm 55 ngày
  4 Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán
 • 81.361.650 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 15 ngày
  5 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Xây lắp
 • 62.157.157 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  6 Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Giám sát thi công xây lắp
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Trọn gói Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  7 Xây lắp
 • 30.958.955.596 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 12 tháng
  8 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 570.073.564 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 12 tháng
  9 Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT
 • 113.171.949 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 01 tháng
  10 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 114.014.713 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo đơn giá 12 tháng
  11 Bảo hiểm công trình
 • 64.370.106 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 24 tháng
  12 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết bị
 • 5.083.460 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
  13 Thiết bị
 • 1.978.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Trọn gói 03 tháng
  14 Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 15.092.140 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2010Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 177
  Ngày xuất bản 04/09/2009