xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu:2497/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 16250212000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  PV-PTXây dựng trạm xá Phú Văn huyện Phước Long và trạm xá xã Phước Thiện huyện Bù Đốp
 • 2798788848 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3 năm 2009Trọn gói140 ngày
  ĐN-TPXây dựng trạm xá Đồng Nai huyện Bù Đăng và trạm xá xã Tân Phước huyện Đồng Phú
 • 2787393823 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3 năm 2009Trọn gói140 ngày
  PAXây dựng trạm xá Phước An huyện Bình Long
 • 1351307592 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 3 năm 2009Trọn gói100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:187
  Ngày xuất bản18/09/2009