xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước

Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/09/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 2497/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/09/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 16250212000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: xây dựng 05 trạm y tế xã thuộc dự án xây dựng 10 y tế xã trong tỉnh Bình Phước (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  PV-PT Xây dựng trạm xá Phú Văn huyện Phước Long và trạm xá xã Phước Thiện huyện Bù Đốp
 • 2798788848 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3 năm 2009Trọn gói 140 ngày
  ĐN-TP Xây dựng trạm xá Đồng Nai huyện Bù Đăng và trạm xá xã Tân Phước huyện Đồng Phú
 • 2787393823 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3 năm 2009Trọn gói 140 ngày
  PA Xây dựng trạm xá Phước An huyện Bình Long
 • 1351307592 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3 năm 2009Trọn gói 100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 187
  Ngày xuất bản 18/09/2009