Giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên

Kế hoạch đấu thầu giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên. Dự án nhóm C, ngành Thủy sản.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên
Số hiệu: 197
Ngày ban hành: 18/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên
Số hiệu: 409
Ngày ban hành: 27/07/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 34675000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư; dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đông Tác, tỉnh Phú Yên (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thấu số 1 (Tư vấn) Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khảo sát, lập dự án
 • 17193000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2009Trọn gói 45 ngày
  Gói thầu số 2 (Tư vấn) Giám sát khảo sát
 • 21902000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 3/2009Trọn gói Theo thời gian khảo sát địa hình, địa chất
  Gói thầu số 3 (Tư vấn) Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • 804286000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2009Hợp đồng hỗn hợp 70 ngày
  Gói thầu số 4 Bản cam kết bảo vệ môi trường
 • 50000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí 4/2009Theo đơn giá 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 190
  Ngày xuất bản 23/09/2009