Gói thầu: Cung cấp Cáp bọc PVC M(2*4), cáp vặn xoắn ABC-(4*95), dây dẫn AC-70 và 1 công tơ 3 pha

Gói thầu: Cung cấp Cáp bọc PVC M(2*4), cáp vặn xoắn ABC-(4*95), dây dẫn AC-70 và 1 công tơ 3 pha

Gói thầu số 5
Tháng 10/2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 153.244.929 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Mua sắm đặc biệt
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình