Công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu:3063/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu:3063/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/10/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 1794568000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5 (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1Xây lắp chính + nhà tạm + thiết bị PCCC
 • 1.443.212.241 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009-2010
  Gói thầu số 2Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 36.909.919 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008Trọn góiNăm 2008 – 2009
  Gói thầu số 3Tư vấn quản lý dự án
 • 29.964.924 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008Theo đơn giáNăm 2008 – 2010
  Gói thầu số 4Khảo sát địa chất và địa hình
 • 45.963.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008Trọn góiNăm 2008
  Gói thầu số 5Tư vấn giám sát xây lắp – thiết bị
 • 28.621.471 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009-2010
  Gói thầu số 6Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 4.723.212 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008Trọn góiNăm 2008 – 2009
  Gói thầu số 7Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị
 • 4.759.876 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Trọn góiNăm 2009
  Gói thầu số 8Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 10.017.515 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009-2010
  Gói thầu số 9Bảo hiểm công trình
 • 3.075.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2009Theo đơn giáNăm 2009-2010
  Gói thầu số 10Tư vấn kiểm toán
 • 9.870.126 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2010Theo đơn giáNăm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:207
  Ngày xuất bản16/10/2009