Công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3063/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3063/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 1794568000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5 (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây lắp chính + nhà tạm + thiết bị PCCC
 • 1.443.212.241 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009-2010
  Gói thầu số 2 Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 36.909.919 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 3 Tư vấn quản lý dự án
 • 29.964.924 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo đơn giá Năm 2008 – 2010
  Gói thầu số 4 Khảo sát địa chất và địa hình
 • 45.963.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008
  Gói thầu số 5 Tư vấn giám sát xây lắp – thiết bị
 • 28.621.471 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009-2010
  Gói thầu số 6 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 4.723.212 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 7 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị
 • 4.759.876 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Năm 2009
  Gói thầu số 8 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 10.017.515 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009-2010
  Gói thầu số 9 Bảo hiểm công trình
 • 3.075.827 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009-2010
  Gói thầu số 10 Tư vấn kiểm toán
 • 9.870.126 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo đơn giá Năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 207
  Ngày xuất bản 16/10/2009