Hạng mục:khoa y học cổ truyền – khoa ngọai – khoa nội B + khoa dinh dưỡng

Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục:khoa y học cổ truyền – khoa ngọai – khoa nội B + khoa dinh dưỡng. Dự án nhóm B, ngành Y tế.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu: 2350/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND TỈNH LONG AN
Số hiệu: 2609/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ , Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 114533163000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hạng mục:khoa y học cổ truyền – khoa ngọai – khoa nội B + khoa dinh dưỡng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04 Hạng mục:khoa y học cổ truyền – khoa ngọai – khoa nội B + khoa dinh dưỡng
 • 9.873.122.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ ,
  Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 16/10/2009 đến 8h30 ngày 10/11/2009Theo đơn giá 300 Ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 207
  Ngày xuất bản 16/10/2009