Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3184/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 5862866000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5 (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây lắp chính + ép thử tĩnh tải cọc+ nhà tạm+ thiết bị
 • 4.792.793.047 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009- 2010
  Gói thầu số 2 Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 107.078.586 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2008-2009
  Gói thầu số 3 Gói thầu Tư vấn quản lý dự án
 • 108.778.246 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 2008-2010
  Gói thầu số 4 Gói thầu Lập khảo sát địa chất và địa hình
 • 79.179.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo đơn giá Năm 2008
  Gói thầu số 5 Gói thầu Tư vấn giám sát xây lắp – thiết bị
 • 103.974.164 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 2009-2010
  Gói thầu số 6 Gói thầu Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 15.604.137 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2008-2009
  Gói thầu số 7 Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị
 • 15.712.233 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009
  Gói thầu số 8 Gói thầu Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 36.390.957 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009-2010
  Gói thầu số 9 Gói thầu Bảo hiểm công trình
 • 10.150.748 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Năm 2009-2010
  Gói thầu số 10 Gói thầu Tư vấn kiểm toán
 • 32.245.760 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 212
  Ngày xuất bản 23/10/2009