Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3230/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận 5
Số hiệu: 3230/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.196.277.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5 (11 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Xây lắp + nhà tạm + thiết bị
 • 5.081.889.022 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 2 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 113.970.915 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo đơn giá Năm 2008 – 2009
  Gói thầu số 3 Tư vấn quản lý dự án
 • 115.984.535 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo đơn giá Năm 2008 – 2010
  Gói thầu số 4 Khảo sát địa chất và địa hình
 • 52.827.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Theo đơn giá Năm 2008
  Gói thầu số 5 Tư vấn giám sát xây lắp + thiết bị
 • 116.529.280 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 6 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 17.939.254 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009
  Gói thầu số 7 Kiểm định móng thang
 • 11.391.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009
  Gói thầu số 8 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị
 • 17.051.580 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Theo đơn giá Năm 2009
  Gói thầu số 9 Tư vấn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng
 • 40.785.248 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo đơn giá Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 10 Bảo hiểm công trình
 • 10.823.210 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009 – 2010Theo tỷ lệ phần trăm Năm 2009 – 2010
  Gói thầu số 11 Tư vấn kiểm toán
 • 34.079.527 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo đơn giá Năm 2010
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 215
  Ngày xuất bản 28/10/2009