Gói thầu: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng – Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ

Gói thầu: Chứng nhận ĐBAT và CNSPH chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ

04
Quý IV/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 17.131.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ