Mua mới và lắp đặt 01 máy phát điện

Kế hoạch đấu thầu: Mua mới và lắp đặt 01 máy phát điện. Dự án nhóm C, ngành Hàng không

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 2229/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 27/11/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Xăng dầu Hàng không
Số hiệu: 2229/QĐ-XDHK
Ngày ban hành: 27/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 348810000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua mới và lắp đặt 01 máy phát điện (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua và lắp đặt 01 máy phát điện
 • 348810000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 09giờ 30 ngày 14/12/2009Trọn gói 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 240
  Ngày xuất bản 02/12/2009