Gói thầu số 4 – Ghi nhận bức xạ Gamma với ống đếm Geiger

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4 – Ghi nhận bức xạ Gamma với ống đếm Geiger. Dự án nhóm B, ngành Khoa học công nghệ.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 3912/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 16/11/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 3912/QĐ-KHTC
Ngày ban hành: 16/11/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 367.009.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 4 – Ghi nhận bức xạ Gamma với ống đếm Geiger (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  3912/QĐ-KHTC Gói thầu số 4 – Ghi nhận bức xạ Gamma với ống đếm Geiger
 • 367.009.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói 12 tháng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Phieu dang ky Thong bao Goi so 4 Hat nhan 2009.doc Size 38 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 236
  Ngày xuất bản 24/11/2009