Mời đấu thầu cung ứng vắc-xin – Chi cục Thú y Tp. Hồ Chí Minh

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự  án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Tp.HCM

– Điện thoại/Fax/E-mail: 08.38536132      Fax: 08.38536131

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/báo cáo kinh tế- kỹ thuật, giấy chứng nhận đầu tư):

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

 

– Dự án quan trọng quốc gia:

– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

 

4. Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu (ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt): “Vắc xin tai xanh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013”

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG VẮC – XIN TAI XANH

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Tên gói thầu: “Vắc xin tai xanh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013”

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí ngân sách thành phố Hồ Chí Minh cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn thành thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 4 năm 2013 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 23  tháng 4  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Số tiền viết bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

– Thời điểm đóng thầu: 10 giờ  00 phút ngày 23  tháng 4 năm 2013.

– Bảo đảm dự thầu:

+ Số tiền: 400.000.000 đồng (Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn)

+ Đồng tiền sử dụng: tiền đồng ViệtNam

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng (100% vốn nhà nước) hoặc bằng tiền mặt nộp trước thời điểm đóng thầu tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 4 năm 2013, tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.

Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.