Thông báo đấu thầu cung ứng sinh phẩm y tế, BV Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan : Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

– Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0253 870 039; 0253 871 101. Fax: 0253 775 755. Email: bvdakhoa@langson.gov.vn

2. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

3. Tên gói thầu:         Gói thầu số 1: Cung ứng Sinh phẩm y tế

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG SINH PHẨM Y TẾ

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung ứng Sinh phẩm y tế

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp, Thu một phần viện phí, Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2013 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2013 ( Trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính – Kế toán. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,00đ ( Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính – Kế toán. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2013 .

Bảo đảm dự thầu: 25.000.000,00 VNĐ ( Hai mươi lăm triệu đồng) hoặc 1% giá trị tổng số mặt hàng mà nhà thầu tham dự vào gói thầu

+ Đồng tiền sử dụng: VND

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc bảo lãnh của ngân hàng

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 5 năm 2013 tại  Trụ sở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Đường Nhị Thanh, Phường Tam thanh, TP Lạng sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.