Kế hoạch bán đấu giá tài sản 80,1 ha cao su thanh lý

KẾ HOẠCH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

80,1 ha cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông năm 2015

 

  • Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về việc bán đấu giá tài sản;
  • Căn cứ quyết định số : 383/QĐ-HĐTVCSVN ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thanh lý cao su để tái canh năm 2015;
  • Căn cứ vào thỏa thuận số: 3663/CSVN-KHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2014 về việc thỏa thuận giá khởi điểm và phương thức bán 284,50ha cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông;

Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông xây dựng kế hoạch tổ chức bán đấu giá tài sản với những nội dung gồm:

 

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung

1

29/12/2014 Niêm yết thông báo giá, các tổ chức, cá nhân có liên quan

2

30/12/2014 Thông báo đấu giá lên trang thông tin đấu thầu điện tử

3

Ngày 02/01/2015 đến ngày 06/01/2015 Xem tài sản bán đấu giá tại Đội 3 NT Thống Nhất ( Lô 7I, 8I, 9K, 11I, 9I, 12I, 13I) xã Ia Drăng, huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

4

Ngày 07/01/2015 đến ngày 09/01/2015 Bán hồ sơ đấu giá

5

Ngày 09/01/2015 Thu tiền đặt cọc của khách hàng

6

 8 giờ 30 phút ngày 12/01/2015 Tổ chức phiên đấu giá, ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân trúng giá

7

Ngày 12/01/2015 đến ngày 14/01/2015 Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản tại phòng Tài chính kế toán của Công ty TNHH MTV cao su Chư P rông

8

Ngày 15/01/2015 Bàn giao tài sản cho tổ chức, cá nhân trúng giá.