Kế hoạch đấu thầu Dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/office@vms-south.vn.
2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2015
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 205/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2015
 do ông Đỗ Hồng Thái – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký.
4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
5. Tổng mức đầu tư: 35.000.000.000 đồng.
B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:
STT Tên gói thầu  Giá gói thầu (VNĐ)   Nguồn vốn   Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu   Thời gian lựa chọn nhà thầu   Hình thức hợp đồng  Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Gói thầu số 4: Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng         252,913,694  Ngân sách nhà nước  Chỉ định thầu rút gọn  Từ tháng 3 năm 2015  Trọn gói 06 ngày
2 Gói thầu số 5: Giám sát khảo sát địa hình BGMB và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng         611,545,646  Ngân sách nhà nước  Đấu thầu rộng rãi hoặc tự thực hiện, 01 giai đoạn/02 túi hồ sơ (đối với đấu thầu rộng rãi)  Từ tháng 3 năm 2015  Trọn gói Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 4 và 6
3 Gói thầu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng, di chuyển thiết bị, rà quét khu vực đáy cá    28,624,301,282  Ngân sách nhà nước  Chỉ định thầu rút gọn theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 27/11/2013  Từ tháng 3 năm 2015  Đơn giá cố định 60 ngày
Tổng giá các gói thầu:     29,488,760,622