Kế hoạch đấu thầu Dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 – Địa chỉ: Số 10 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 – Điện thoại/Fax/E-mail: 0643 854457/0643 858312/office@vms-south.vn.
2. Tên dự án: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2015
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 205/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2015
 do ông Đỗ Hồng Thái – Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ký.
4. Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
5. Tổng mức đầu tư: 35.000.000.000 đồng.
B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:
STTTên gói thầu Giá gói thầu (VNĐ)  Nguồn vốn  Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu  Thời gian lựa chọn nhà thầu  Hình thức hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1Gói thầu số 4: Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng        252,913,694 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn Từ tháng 3 năm 2015 Trọn gói06 ngày
2Gói thầu số 5: Giám sát khảo sát địa hình BGMB và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng        611,545,646 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi hoặc tự thực hiện, 01 giai đoạn/02 túi hồ sơ (đối với đấu thầu rộng rãi) Từ tháng 3 năm 2015 Trọn góiTheo tiến độ thực hiện gói thầu số 4 và 6
3Gói thầu số 6: Thi công nạo vét duy tu luồng, di chuyển thiết bị, rà quét khu vực đáy cá   28,624,301,282 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn theo Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 Từ tháng 3 năm 2015 Đơn giá cố định60 ngày
Tổng giá các gói thầu:    29,488,760,622