Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm an toàn sinh học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:BV Phục Hồi Chức Năng Tỉnh Bình Dương

– Địa chỉ: 31-Yersin-Phú Cường-TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương

– Điện thoại/Fax/E-mail: 06503855377

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm an toàn sinh học của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 170/QĐ-SYT ngày 24 /03/2015 của Giám đốc Sở y tế Bình Dương

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương

5. Tổng mức đầu tư: 259.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu đồng)

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

–      Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm an toàn sinh họa của BV Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương.

–      Giá gói thầu: 259.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu đồng).

–      Nguồn vốn:Ngân sách nhà nước năm 2015.

–      Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

–      Phương thức đấu  thầu: Một giai đoạn,một túi hồ sơ.

–      Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I,II/2015.

–      Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

–      Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

–      Tổng giá  gói thầu: 259.000.000 đồng.