Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Kế hoạch đấu thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 568/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 06/04/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 568/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 06/04/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 380.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Mua phần mềm quản lý nhân sự của TIAGS
  • 380.000.000 (VND)
  • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 12/2007 đến tháng 01/2008Trọn gói 5 tháng