Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1), bao gồm công tác thi công 34km tuyến ống thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm đặt trên đường phố và tron

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1), bao gồm công tác thi công 34km tuyến ống thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm đặt trên đường phố và tron

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải (Hợp đồng số LC/ICB/1), bao gồm công tác thi công 34km tuyến ống  thoát nước mưa và thoát nước thải và 4 trạm bơm nước thải ngầm đặt trên đường phố và trong khu vực đô thị

Thuộc Dự án “Cải thiện môi trường đô thị miền trung  – Tiểu Dự án Lăng Cô”

Nguồn vốn: vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Bên mời thầu: Ban QLDA Cải thiện môi trường Đô thị Lăng Cô

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ, ngày 18/05/2007 đến 16 giờ, ngày 25/05/2007(trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA Cải thiện môi trường Đô thị Lăng Cô, số 46 Trần Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: (054) 823089/831016; Fax: (054) 831015

Hạn cuối nhận HSDST: trước 10 giờ, ngày 29/06/2007.