Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Số hiệu: 568/QĐ/ĐT-XDCB
Ngày ban hành: 18/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
  • 750.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008 (01 gói thầu)


    Giá bán hồ sơ đề xuất: 100.000 đồng/01 bộ
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua máy điện thoại phục vụ khuyến mại từ ngày 22/2 đến 13/3/2008
  • 750.000.000 (VND)
  • Vốn khác của doanh nghiệpMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 14h00 ngày 6 tháng 3 năm 2008Theo đơn giáTháng 2+3 năm 2008