Trang bị máy Workstations

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị máy Workstations, Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí

Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Số hiệu: 27/CNTTLT-NB
Ngày ban hành: 04/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tông Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
Số hiệu: 27/CNTTLT-NB
Ngày ban hành: 04/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 547276800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị máy Workstations (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 Trang bị máy Workstations
 • 547276800 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 và 4Trọn gói 21 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thong bao Chao hang canh tranh Size 73 K