Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM

Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM. Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông.

Tên chủ đầu tư: Văn phòng Viễn thông TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông TP.HCM
Số hiệu: 03/QĐDA-ĐT
Ngày ban hành: 20/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông TP.HCM
Số hiệu: 03/QĐDA-ĐT
Ngày ban hành: 20/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.784.478.600(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng hạ tầng mạng máy tính kế toán Viễn thông TP.HCM (2 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    2 Máy chủ, switch, modem, máy tính xách tay, UPS, tủ rack, bản quyền phần mềm
  • 101.173 (USD)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển QI.2008Trọn gói 02 tháng