Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu : Xây lắp

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu : Xây lắp, dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA Khu vực Đầu tư Xây dựng huyện Củ Chi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 4237/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
Số hiệu: 6069/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.000.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu : Xây lắp (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây lắp
  • 1.738.669.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo đơn giá 03 tháng