Kế hoạch đấu thầu: Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh

Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh, UBND xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình, Dự án nhóm C, ngành Cấp thoát nước

Tên chủ đầu tư: UBND xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Bình
Số hiệu: 1037/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Bình
Số hiệu: 2876/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C Cấp thoát nước
Ngành:
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 3.070.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cấp nước sinh hoạt xã Duy Ninh – huyện Quảng Ninh – Tỉnh Quảng Bình
  • 3.070.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9h ngày 23/06/2008Theo đơn giá 180ngày