Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống nối đất thiết bị Trạm Phú Mỹ GDS và Bà Rịa GDS

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống nối đất thiết bị Trạm Phú Mỹ GDS và Bà Rịa GDS, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (PVGAS SE), Dự án nhóm C, ngành Dầu khí

Tên chủ đầu tư: Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (PVGAS SE)
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ
Số hiệu: 85/QĐ-KĐN
Ngày ban hành: 11/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (PVGAS SE)
Số hiệu: 85/QĐ-KĐN
Ngày ban hành: 11/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Dầu khí
Nguồn vốn: Vốn tự có,
Tổng mức đầu tư:
  • 251.761.426(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo hệ thống nối đất thiết bị Trạm Phú Mỹ GDS và Bà Rịa GDS (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Cải tạo hệ thống nối đất thiết bị Trạm Phú Mỹ GDS và Bà Rịa GDS
  • 251.761.426 (VND)
  • Vốn tự cóMột túi hồ sơĐấu thầu hạn chế , Trong nước, Không sơ tuyển 6/2008-7/2008Trọn gói 30 ngày