Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội .

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội. Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Tên chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 1141/QĐ/UB
Ngày ban hành: 26/05/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 1487/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 03/06/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 11.778.000.000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cụm công nghiệp Phú Hội . (06 gói thầu)


  Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu đồng thời với phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng 1698,81 m đường nội bộ
 • 5.098.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2008Theo đơn giá 120 ngày
  02 Xây dựng đường nội bộ còn lại
 • 3.131.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo đơn giá 90 ngày
  03 Hệ thống điện
 • 850.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo đơn giá 45 ngày
  04 Chiếu sáng
 • 429.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2009Theo đơn giá 60 ngày
  05 San nền
 • 144.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2006Theo đơn giá 30 ngày
  06 Cắm móc phân lô
 • 178.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển 2007Theo đơn giá 50 ngày