Kế hoạch đấu thầu: Mua trang thiết bị bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Trung Ương Huế

Kế hoạch đấu thầu: Mua trang thiết bị bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Trung Ương Huế, Dự án nhóm B, Ngành: Y tế

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Trung Ương Huế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: BỘ Y TẾ
Số hiệu: 3456/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 16/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: BỘ Y TẾ
Số hiệu: 3456/QĐ-BYT
Ngày ban hành: 16/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.005.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua trang thiết bị bằng nguồn ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Trung Ương Huế (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 01 01 – TTBYT – 2008. 1. Dao mổ siêu âm và dụng cụ phối hợp(01 cái); 2. Máy đo độ loãng xương (01 cái)
 • 1.350.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 02 02 – TTBYT – 2008. Máy bơm bóng trong lòng động mạch chủ (01 cái)
 • 760.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 03 03 – TTBYT – 2008. Hệ thống điều khiển vận tốc bơm và theo dõi lưu lượng tuần hoàn máu (01 HT); 2.Bộ dụng cụ hỗ trợ tuần hoàn máu ngoài cơ thể (01 bộ)
 • 950.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 04 04 – TTBYT – 2008. Dụng cụ phẫu thuật bổ sung (01 bộ)
 • 380.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 05 05 – TTBYT – 2008. Giường hồi sức sơ sinh(02 cái); 2.Máy soi cổ tử cung(01 cái); Máy theo dõi tim thai (máy đo cơn go tử cung) (02 cái).
 • 870.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 06 06 – TTBYT – 2008. Monitor theo dõi bệnh nhân (05 cái); Monitor theo dõi SpO2 và Hematocrit (01 cái); Bơm tiêm điện (10 cái).
 • 1.180.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 07 07 – TTBYT – 2008. 1. Tủ hút khí độc (01 cái); 2. Máy nhuộm tiêu bản tự động (01 cái).
 • 585.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 08 08 – TTBYT – 2008. 1.Máy giặt(01 cái); 2. Máy là (01 cái); 3. Máy sấy (01 cái).
 • 1.150.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 09 09 – TTBYT – 2008. Hệ thống âm thanh và trình chiếu hội trường (01 HT).
 • 480.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  Gói 10 10 – TTBYT – 2008. 1. Máy tính trạm(23 cái); 2. Máy chủ (02 cái); 3. Máy in laze (25 cái).
 • 300.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 11 năm 2008Trọn gói 03 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 773 K
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 979 K
  • Danh mục kế hoạch đấu thầu Size 915 K