Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Đào sông Hệ mới, thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng công suất 3,6 triệu tấn/năm

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Đào sông Hệ mới, thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng công suất 3,6 triệu tấn/năm, Dự án nhóm C, Ngành: Xây dựng

Tên chủ đầu tư: Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Ninh Bình
Số hiệu: 1254/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
Số hiệu: 952/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành: 12/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 29.437.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án: Đào sông Hệ mới, thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng công suất 3,6 triệu tấn/năm (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Đào sông Hệ mới
  • 23.963.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Theo đơn giá 210 ngày