Cung cấp máy thành hình lốp đặc chủng cỡ vành 25″

Cung cấp máy thành hình lốp đặc chủng cỡ vành 25″

4
tháng 12/2007
4 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.917.000.000 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Mua sắm trực tiếp
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói