Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện máy điều hoà nhiệt độ dự phòng thay thế cho hệ thống phụ trợ năm 2007

Mua sắm vật tư phụ tùng linh kiện máy điều hoà nhiệt độ dự phòng thay thế cho hệ thống phụ trợ năm 2007

01
14h00 ngày 31 tháng 12 năm 2007
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 167.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói