Cung cấp máy chủ

Cung cấp máy chủ

1
10h 11/12/2007
35 ngày
Giá gói thầu:
 • 162750000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói