Vật tư phụ tùng do tổng công ty cấp

Vật tư phụ tùng do tổng công ty cấp

2
Quý IV/2007
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.840.486.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói