Khối lớp học 18 phòng, Khối hiệu bộ, Khối chức năng, Nhà vệ sinh, San nền Trường THCS Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Khối lớp học 18 phòng, Khối hiệu bộ, Khối chức năng, Nhà vệ sinh, San nền Trường THCS Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

01
Tháng 12/2007; tháng 01/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.964.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu