Mua sắm ổn áp 3 pha 30 KVA

Mua sắm ổn áp 3 pha 30 KVA

01
14h00 ngày 16 tháng 1 năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 57.600.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói