Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình

Gói thầu 04
Đồng bộ với Gói thầu 01
Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
Giá gói thầu:
 • 24.019.089 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói