Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

10
quý 4/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 36.624.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói