Chi phí giám sát xây dựng công trình.

Chi phí giám sát xây dựng công trình.

Gói 6
Quý II/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 271.517.750 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm