Gói thầu DVTV số 2: Lập dự án đầu tư đoạn tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

Gói thầu DVTV số 2: Lập dự án đầu tư đoạn tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn

1
Quý I/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 750.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá