mua sắm 01 xe bán tải 2 cầu

mua sắm 01 xe bán tải 2 cầu

03
19/10/2007 đến 26/10/2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.519 (EURO)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói