Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần hệ thống chiếu sáng mỹ thuật

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công phần hệ thống chiếu sáng mỹ thuật

08
Quý 1 năm 2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.705.109 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói