Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán và mở rộng cho Đại lý UPS TP HCM

Nâng cấp hệ thống phần mềm kế toán và mở rộng cho Đại lý UPS TP HCM

01
Quý 2/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 110000000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói