Gói thầu thi công xây lắp phần đường, điện chiếu sáng và trang trí công trình cải tạo, nâng cấp đường Bạch Đằng (đoạn từ Đinh Bộ Lĩnh đến Cầu Thầy Năng) dài 371m, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Gói thầu thi công xây lắp phần đường, điện chiếu sáng và trang trí công trình cải tạo, nâng cấp đường Bạch Đằng (đoạn từ Đinh Bộ Lĩnh đến Cầu Thầy Năng) dài 371m, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1
Quý II năm 2008
180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ
Giá gói thầu:
 • 8.284.132.545 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu