Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ (MC)

Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ (MC)

5
Quý II/2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 11.093.745.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá