Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

09
Quý II-2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 67.997.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói