Cung cấp cáp ngầm 24 kV

Cung cấp cáp ngầm 24 kV

Gói thầu 4
Tháng 5 năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.228.084.571 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói