Giám sát thi công (ký hiệu VNR-WB4-02)

Giám sát thi công (ký hiệu VNR-WB4-02)

2
Quí III-IV/08
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.200.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian