TV10: Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

TV10: Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

10
Quý I/2011
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 218.245.611 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói