Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

KT-KA
tháng 5/2008
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 123351000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói