Mua sắm, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công nhà máy thủy điện Nậm Toóng

Mua sắm, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công nhà máy thủy điện Nậm Toóng

NT-09
7/2008-9/2008
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 50.962.170.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói