Gói thầu 03 : “Bộ lưu điện UPS Online 10kVA”

Gói thầu 03 : “Bộ lưu điện UPS Online 10kVA”

01
Quý III năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 143.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói