Gói thầu xây dựng hạng mục: San nền, sân vườn, cây xanh, hồ điều hoà, cống thoát nước, tường rào.

Gói thầu xây dựng hạng mục: San nền, sân vườn, cây xanh, hồ điều hoà, cống thoát nước, tường rào.

1
Quý 2 năm 2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.864.466.650 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu